11th ICOLD European Club Symposium

11. Sympózium Európskeho klubu ICOLD-u   (11th ICOLD European Club Symposium)

sa uskutoční v termíne 2. - 4. 10. 2019, na gréckom ostrove Kréta, v meste  Chania.