Konferencia "Sedimenty vodných tokov a nádrží"

V dňoch 22. - 23. mája 2019 sa v Bratislave uskutoční odborná konferencia "Sedimenty vodných tokov a nádrží".

Viac informácií nájdete v priloženom 1. cirkulári.