18. Deutsches Talsperrensymposium

18. Deutsches Talsperrensymposium (18. Nemecké Sympózium o priehradách)

sa bude konať: 

KEDY:  8. - 10.5.2019

KDE:  Leipzig (Nemecko) 

 

Viac informácií o sympóziu je možné získať na stránkach www.talsperrensymposium.de   a v priloženom  predbežnom programe sympózia.