51. KONFERENCIA VODOHOSPODÁROV V PRIEMYSLE

11.-13. november 2019, Hotel Sitno, Vyhne