International Conference on the Status and Future of World’s Large Rivers

POZOR ZMENA TERMÍNU: Konferencia preložená na 2. – 6. augusta 2021

Medzinárodná konferencia o stave a budúcnosti veľkých riek sa uskutoční v Moskve, Rusku v termíne .........

Hlavné témy konferencie:

- hydrológia, hydraulika a hydroklimatické vplyvy

- transport sedimentov a morfológia riek

- znečistenie riek, ekológia a obnova riek

- integrovaný manažment vodných tokov

- Ruské / arktické rieky

Osobitný priestor bude venovaný klimatickým zmenám a ich vplyvom na vodné toky.

 

Viac informácií nájdete na stránke http://worldslargerivers.boku.ac.at 

 

!   Termín na zvýhodnenú registráciu bol predĺžený do 29.02.2020.