Seminár - Malé vodní nádrže

Odborný seminár na tému malých vodných nádrží sa uskutoční

dňa 14.10.2021 o 10:00 hod v Prahe (ČR)

 

Viac informácií na adrese:  http://www.cvtvhs.cz/