4th International Conference I.S.Rivers

4. Medzinárodná konferencia I.S.Rivers (Integračné vedy a udržateľný rozvoj riek) sa uskutoční

Kde: Lyon, Francúzsko

Kedy: 4. - 8. júla 2022

Viac informácií nájdete na adrese: https://asso.graie.org/isrivers/en/accueil/