XX. TECHNICAL DAM CONTROL INTERNATIONAL CONFERENCE "Safety of hydraulic structures"

TKZ 2023

Odborná konferencia "XX. TECHNICAL DAM CONTROL INTERNATIONAL CONFERENCE" s témou - Bezpečnosť vodných stavieb sa uskutoční:

Kde: Hotel Diament Arsenal Palace, Chorzów, Poľsko

Kedy: 12. - 15. septembra 2023 

Viac informácií nájdete na adrese: https://tkz.is.pw.edu.pl/en/

 

Konečný termín na registráciu a predloženie abstraktov príspevkov je 28. februára 2023.