12th ICOLD European Club Symposium

12. Sympózium Európskeho klubu ICOLD

12. Sympózium Európskeho klubu ICOLD sa uskutoční:

Kde: Interlaken, Švajčiarsko

Kedy: 5. - 8. septembra 2023

Viac informácií nájdete na adrese: https://www.ecsymposium2023.ch/en 

 

Termín na predloženie abstraktov príspevkov bol predĺžený do 21.10.2022.