Hydrologie malého povodí

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. a ČVTVHS, z. s., v spolupráci s ďalšími odbornými inštitúciami, organizujú odbornú konferenciu "Hydrologie malého povodí",

ktorá sa uskutoční v termíne: 30. 5. – 1. 6. 2023

miesto konania: Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků (sály č. 213 a 217)

Viac informácií nájdete na adrese: HMP 2023 – ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR (cas.cz)