Vitajte!

Dovoľujeme si Vás privítať na webovej stránke Slovenského priehradného výboru – SPV (alebo tiež SKCOLD) a krátko sa predstaviť.

SPV je občianskym združením, ktoré spája vodohospodárskych odborníkov, ktorým leží na srdci rozvoj odborných a vedeckých poznatkov z prípravy, výstavby a prevádzky priehrad a nádrží v záujme hospodárskeho a kultúrneho rozvoja štátu, s ohľadom na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Viac o SPV, o jeho histórii, významných osobnostiach, členoch a predsedníctve nájdete v rubrike SPV. Rovnako tu nájdete dôležité dokumenty ako stanovy SPV a prihlášku za člena. V hlavnej rubrike Priehrady môžete nájsť základné informácie o slovenských priehradách, registrovaných Medzinárodnou komisiou pre veľké priehrady (ICOLD) ako celosvetovo významné vodné diela. V rubrike Publikácie nájdete stručné informácie o zaujímavých publikáciách, ktoré vyšli na slovenskom knižnom trhu a ktoré sa týkajú vodohospodárskej problematiky.

Veríme, že Vám naša webová stránka napomôže v hľadaní užitočných vodohospodárskych informácií.

Redakčná rada stránky

 

Aktuality zo sveta priehrad na celosvetovej úrovni je možné získať na adrese ICOLD-u.

 

 

 
Spravované redakčným systémom TYPO3