Zoznam kníh

 

 

Názov knihy Autor / poznámka Vydavateľ Rok
1 Commission internationale des grands barrages Bulletin 5 CIGB ICOLD  1968
2 Commission internationale des grands barrages Bulletin 20 CIGB ICOLD  1968
3 Dams and the environment Bulletin 35 CIGB ICOLD  1982
4 Dam projects and environmental success Bulletin 37 CIGB ICOLD 1981
5 Autometed observation for the safwty control of dams Bulletin 41 CIGB ICOLD  1982
6 Dams and the environment Bulletin 50 CIGB ICOLD  1985
7 Dam safwty guidelines Bulletin 59 CIGB ICOLD  1985
8 DAMS AND ENVIRONMENT Bulletin 65 CIGB ICOLD  1988
9 DAMS AND ENVIRONMENT Bulletin 86 CIGB ICOLD  1992
10 Rock foundations for dams Bulletin 88 CIGB ICOLD  1993
11 Reinforced rockfill and reinforced fill for dams Bulletin 89 CIGB ICOLD  1993
12 DAMS AND ENVIRONMENT Bulletin 90 CIGB ICOLD  1993
13 Embankment dams upstream slope protection Bulletin 91 CIGB ICOLD  1993
14 Rick materials for rockfill dams  Bulletin 92 CIGB ICOLD 1993
15 DAMS AND ENVIRONMENT Bulletin 96 CIGB ICOLD  1994
16 Tailings dams dams design of drainage Bulletin 97 CIGB ICOLD  1994
17 Tailings dams and seismicity Bulletin 98 CIGB ICOLD  1995
18 DAM failures statistical analysis Bulletin 99 CIGB ICOLD  1995
19 DAMS AND ENVIRONMENT Bulletin 100 CIGB ICOLD  1995
20 Tailings dams. transport placement and decantation Bulletin 101 CIGB ICOLD  1995
21 Vibrations of hydraulic equipment for dams Bulletin 102 CIGB ICOLD  1996
22 Directory annuaire Bulletin HORS serie CIGB ICOLD  1996
23 Tailings dams and enviroment Bulletin 103 CIGB ICOLD 1996
24 Monitoring of talilings dams Bulletin 104 CIGB ICOLD  1996
25 Dams and related structures in cold climate Bulletin 105 CIGB ICOLD 1996
26 A guide to tailings dams and impoundments Bulletin 106 CIGB ICOLD  1996
27 Concrete dams - control and treatment of cracks Bulletin 107 CIGB ICOLD 1997
28 Cost of flood control in dams Bulletin 108 CIGB ICOLD  1998
29 Cost impact of eules, criteria and specifications Bulletin 110 CIGB ICOLD  1997
30 Dam-break flood analysis Bulletin 111 CIGB ICOLD  1998
31 Neotectonics and dams Bulletin 112 CIGB ICOLD  1998
32 Seismic observation of dams Bulletin 113 CIGB ICOLD  1999
33 Dams and Fishes Bulletin 116 CIGB ICOLD  1999
34 The gravidity dam a dam for the future Bulletin 117 CIGB ICOLD  2000
35 Autometed dam minitoring systems Bulletin 118 CIGB ICOLD  2000
36 Rehabilitation of dams and appurtenant works Bulletin 119 CIGB ICOLD  2000
37 Design features of dams to resist seismic ground motion Bulletin 120 CIGB ICOLD  2001
38 Tailings dams risk of dangerous occurrences Bulletin 121 CIGB ICOLD 2001
39 Computational procedures for dam engineering Bulletin 122 CIGB ICOLD  2001
40 Seismic desing and evaluation of structures appurtenant to dams Bulletin 123 CIGB ICOLD  2002
41 Reservoir landslides: Investigation and management Bulletin 124 CIGB ICOLD 2002
42 Dams and Flooda Bulletin 125 CIGB ICOLD 2003
43 Roller-Compacted concrete Dams Bulletin 126 CIGB ICOLD 2003
44 Remote sensing for reservoir water quality mangement Bulletin 127 CIGB ICOLD 2004
45 Managment of reservoir water quality Bulletin 128 CIGB ICOLD 2004
46 DAM foundations Bulletin 129 CIGB ICOLD 2005
47 Risk assessment in dam safety managent Bulletin 130 CIGB ICOLD 2005
48 BY-Laws  Reglement interieur CIGB ICOLD  1995
49 Constitution Statuts   CIGB ICOLD  1995
50 Position paper on Dams and ENVIRONMENT   CIGB ICOLD  1995
51 Constritution Statuts   CIGB ICOLD  1999
52 BY-Laws  Reglement interieur CIGB ICOLD  1999
53 BY-Laws  Reglement interieur CIGB ICOLD 2002
54 Constritution Statuts   CIGB ICOLD 2002
55 Monitoring bezpečnosti vodných diel a environmentálne aspekty prevádzky vodných nádrží Medzinárodná konferencia 1. časť CIGB ICOLD  1996
56 Monitoring bezpečnosti vodných diel a environmentálne aspekty prevádzky vodných nádrží Medzinárodná konferencia 2. časť CIGB ICOLD  1996
57 Argumenty o význame - prínosoch a účinkoch priehrad H.L.Blohm uscold Výbor pre vzťahy s verejnosťou ICOOLD-u  
58 Zborník prednášok zo seminára - Riešenie konfliktov medzi vodohospodárskymi potrebami a záujmami ochrany prírody Slovenský priehradný výbor CIGB ICOLD  1993
59 Seminare sur les rivieres internationales   CIGB ICOLD  1996
60 Dam Engineering   CIGB ICOLD  1994
61 Traffic effects on structures and emvironment - tese 94 I. diel Carpatia tour-educo centrum Žilina 1994
62 Traffic effects on structures and emvironment - tese 94 II. diel Carpatia tour-educo centrum Žilina 1994
63 Dunajskaja komisia publikácia v ruštine   1988
64 rok 2003 vyhlásený OSN za medzinárodný rok vody príspevky z konferencie   2003
65 XVI. Pavební dny 1992 Český svaz stavebných inženýru  Znojmo  1992
66 Přehradní dny časť 1. Československý přehradní výbor  Tábor  1992
67 Přehradní dny časť 2. Československý přehradní výbor  Tábor  1992
68 XVII. Plavebné dni 1994 Kolektív učastníkov Výskumný ústav dopravný Žilina 1994
69 Vodohospodárske úpravy Východoslovenskej nížiny Vladimír Bella Ing. a kol. Alfa Bratislava 1971 1971
70 Etnografický výskum zátopovej oblasti Hornej Cirochy v okrese Humenné Ľudovít Neufeld Východoslovenské vydavateľstvo, n.p. Košice  
71 Gabčíkovo-Nagymaros staré a nové hriechy Egil Lejon Edícia Delta  
72 Slovenský stredný Dunaj, nápor proti Trianonu a Gabčíkovo-Nagymaros Dušan M. Janota    
73 Využívanie podzemných vôd vo vzťahu k ekológii Slovenská asociácia hydrogeológov Zborník prednášok zo sympózia  
74 Nahlas o Tichom Potoku Július Binder Ing AFA reklamno-propagačná agentúra 1996 1996
75 Mráz prichádza z juhu Peter Žitňan a kol. Kubko Goral  
76 Atlas rýb vodného diela Gabčíkovo Anton Kirka Ing. Edícia Rybárstvo  
77 Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2005 Ministerstvo pôdohospodárstva SR Crokus  
78 Prehradenie koryta Dunaja pri Čunove v októbri 1992 Jaroslav Sumbal Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava  
79 Kto bol kto v hospodárstve v roku 1997 prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. a kol Trendy s. r. o.  
80 Slovenská Národná rada X. volebné obdobie Kancelária Slovenskej národnej rady    
81 Projektová Odysea Jozef Dunajec Interpond  1995
82 Gabčíkovo Nekatastrofa Leopold Podstupka Ing. Interpond  1996
83 Úprava Federálneho ministerstva o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov   FMPaSV  1984
84 Kalkulácie a rozpočty Milan Kupkovič a kol. SPRINT 1998
85 Odbytová stratégia Štefan Majtán a kol. Ekonóm 1999
86 Manžnent kvality ekonomické aspekty Michal Leščin Ekonóm 2001
87 Podnikanie v malých a stredných podnikoch Chodasová, Bujnová Ekonóm 1998
88 Manžnent technologických systémov Fedor Svatý Ekonóm 2000
89 Strategický manažnent Štefan Slávik Ekonóm 1997
90 Strategické rozhodovanie v medzinárodnom podnikaní Jana Sršňová  Ekonóm 1998
91 Manžment inovácií podniku Andrej Dupaľ, Ivan Baránek Ľuba Fuzyová Ekonóm 1997
92 Manažment výroby zbierka príkladov Andrej Dupľa Ekonóm 2000
93 Podnikateľská etika - úvod di problematiky Anna Remišová Ekonóm 1997
94 Vnútropodnikový manžment výroby Andrej Dupľa Ekonóm 1998
95 Manažerská etika Anna Remišová Ekonóm 1999
96 Anglicko-slovenský slovník európskych výrazov Beáta Šaková Jamex 2000
97 Finančno-ekonomická analýza podniku Karol Zalai a kol. SPRINT 1997
98 Finančno-ekonomická analýza podniku Karol Zalai a kol. SPRINT 1998
99 Náklady podniku komplexný pohľad na náklady Milan Kupkovič  SPRINT 1999
100 Podnikové financie 2 Karol Vlachynský a kol. Súvaha 1994
101 Poistenie pre všetkých Pavel Chovan Eurounion 1995
102 Rozvojový manažment výroby Michal Leščišin, Juraj Stern, Andrej Dupaľ Elita 1994
103 Stratégia a taktika života V. Pekelis Periskop 1975
104 Mobilita 95 VI. vedecká medzinárodná konferencia Kolektív učastníkov STÚ Bratislava 1995
105 Zborník prednášok medzinárodnej  konferencie Ekológia Dunaja Kolektív učastníkov Polygrafia vedeckej literatúry a šasopisov SAV v Bratislave 1993
106 Zborník prednášok 2 medzinárodnej  konferencie Ekológia Dunaja Kolektív učastníkov City University Bratislava 1995
107 Medzinárodná vedecká konferencia Dunaj - tepna Európy Kolektív učastníkov Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o. 1993
108 Medzinárodná vedecká konferencia Dunaj - tepna Európy Separát ku zborníku Kolektív učastníkov Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o. 1997
109 Medzinárodná vedecká konferencia - Dunaj tepna Európy 97, zborník Kolektív učastníkov Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o. 1997
110 Základy manažmentu I. časť Mikuláš Sedlák Alfa Bratislava  1993
111 Podniková ekonomika Mikuláš Sedlák a kolektív Elita 1995
112 The Heritage of Spanish Dams J. Toran GIBS ICOLD Madrid 1992
113 Typical Dams in India C.V.J. Varma A.R.G. Rao E. Sundaraiya Central Board Irrigation and Power  
114 Dams in Austria W. Demmer R. Fenz F. Konig R. Petter... Austrian National Committee on Large Dams 1991
115 Dams in Romania Adrian Popovici and Nicolae Dascalescu Romanian national committee on large dams1 2000
116 Dam engineering in Turkey   TRCOLD Ankara 1999
117 World atlas and industry guide   Agua-Media International 2001
118 World atlas and industry guide   Agua-Media International 1999
119 World atlas and industry guide   Agua-Media International 2004
120 Modelling, Testing and Monitor for Hydro Powerplants - III   Agua-Media International 1998
121 Modelling, Testing and Monitor for Hydro Powerplants - II   Agua-Media International 1998
122 Hydropower into the next century Barcelona, Spain    Agua-Media International 1995
123 Power Projekt finance conference documentation IBC UK 1997
124 XXVIII. Priehradné dni 2002 zborník príspevkov Slovenský vodohospodársky podnik. š.p. OZ Povodie Dunaja 2002
125 Proceedings of internatiol conference on aspects of conflicts in reservoir development and management United Kindom London K.V. Rao 1996
126 Modelling, Testing and Minitoring for Hydro Powerplants conference papers Agua-Media International 1994
127 Hydro powerplants V The acropolis, Nice, France cenference proceedings I. časť International Water Power and Dam Construction 1995
128 Hydro powerplants V The acropolis, Nice, France cenference proceedings II. časť International Water Power and Dam Construction 1995
129 Hydro powerplants V The acropolis, Nice, France cenference proceedings III. časť International Water Power and Dam Construction 1995
130 Korea and Dams zborník príspevkov Agua-Media International 2004
131 Harnessing the Rivers Large and Medium Hydropower Stations in China      
132 Financing Hydro Power Projects 95 - Frankfurt second annual conference   1995
133 European Water Framework Directive in Slovak Water Management final report   2006
134 21 st congress international commssion on large dams Montréal Canada     2003
135 Contemporary dam construction in Iran     1998
136 International Symposium on Reservoir Management in Tropical and Sub-Tropical Regions Brazil Volume I   ICOLD 2002
137 International Symposium on Reservoir Management in Tropical and Sub-Tropical Regions Brazil Volume II   ICOLD 2002
138 Conference on "The Future of Central Europe" Vienna International Viena Council   1994
139 Ninth international congress on Large Dams Istanbul     1967
140 La Diga Rosamarina Sul Fiume San Leonardo   ASTALDI S.p.A  
141 The Falsification OF Macedonian History Nicolas K. Martis Academy of Athens awar  1985
142 Gabčíkovo-Nagymaros Old and New Sind Egil Lejon   1996
143 How greenways work Jonathan M. Labaree   1992
144 Report on Water management in the Slovak Republik 2000 Green report Publishing House Crocus Nové Zámky 2000
145 Silenced Rivers the ecology and politics of large dams Patrick McCully   1988
146 Wasting the Rain Rivers, People and Planning in Africa W.M. Adams   1955
147 Asce official register 1993   American society of civil engineers 1993
148 The Realities of Floods A Multi-Disciplinary Review of Flood Management Issues   Procedings from the USCID Flood Management Seminar 1995
149 Fluvial hydroulics and river Training   Hungarys contributions to The state-of-the-arts 1988-97 1998
150 Chemical Time Bombs: Likages to Scenarios of Socioeconomic Development D. Hesterberg, W.M. Stigliani, and A.C. Imeson, Editors   1992
151 Assistance for urban-rural integration and community programmes in Halfeti-Sanliurfa   Republik of Turkey 1998
152 European River Drvelopment Proceedings J. Gayer, H. Scheuerlein, O. Starosolszky International Conference on Europen River Developmant ICERD 1998
153 Water recsources Management   A World Bank Policy Paper  
154 Latest state in Southeastern Anatolia projekt   Republik of Turkey 1993
155 Southeastern anatolia project   Republik of Turkey 1993
156 International cenference on EU water management framework directive and Danubian countries Eva Pálmaiová STIMUL Bratislava 1999
157 Reservoirs in River Basin Development Leo Santbergen A.A. Balkema, Rotterdam  1995
158 Keban dam and hepp Keban baraji ve hes Refik Akarun   1999
159 Le Béton compacté au rouleau Les barrages en BCR   1996
160 Asphaltic Concrete Ceres for Embankment Dams Kaare Hoeg Norwegian Geotechnical Institute 1993
161 Managing water fer Peace in the Middle East Masahiro Murakami United Nations University Press 1995
162 Dams and Dikes in development Hans van Duivendijk Bart Schultz and Cees Jan van Westen A.A. Balkema Publishers 2000
163 Impianto idroelettrico di generazione e pompaggio delľanapo the anapo pumped - storage hydroelectric plant   Enel 1989
164 Zbornik radova proceedings of Papers   Hrvatsko energetsko društvo 1998
165 Transboundary river basin management and sustainable development   Delft, The Netherlands 1992
166 XXVIII IAHR congres 22-27 August 1999 Bulletin 1 Call for Papers Graz Austria 1999
167 XXVIII IAHR congres 22-27 August 1999 Bulletin 3  Final Program Graz Austria 1999
168 XXVIII IAHR congres 22-27 August 1999 P. Forchheimer and Schoklitsch               Memorial Symosium Graz Austria 1999
169 XXVIII IAHR congres 22-27 August 1999 General and Special Lectures Post Congress Volume Graz Austria 1999
170 XXVIII IAHR congres 22-27 August 1999 Proceedings Abstract Volume  Graz Austria 1999
171 Die Donau facetten eines europäischen Stromes Katalog zur oberosterreichischen Landesstellung in Engelhartszell Landesverlag 1994
172 Politiaches argumentarium Schweizeische Vereinigung privater Kranken - und Unfallversicherer   1992
173 Sudosteuropa Mitteilungen   Vierteljahresschrift der Sudosteuropa - Gesellschaft 1993/Nr.2
174 Verlagsverzeichnis Paul Parey   1991
175 Wasserbauliche Mitteilungen   Institut fur wasserbau und technische hydromechanik 1991
176 Report on Water management in the Slovak Republik 2002 Green report Ministry of agriculture od the Slovak republik 2002
177 Universität Stuttgart Institut fur wasserbau   1991
178 Universität Stuttgart Institute of hydraulic engineering   1994
179 Universität Stuttgart Institut fur wasserbau   1994-1996
180 Lehrstuhl fur Wasserbau und Wasserwirtschaft Jurgen Giesecke Universität Stuttgart Institut fur wasserbau 1992
181 Wasserbauliche Mitteilungen Hydromechanische Beiträge zum Betrieb von Kaltzen   Institut fur Wasserbau und Technische Hydromechanik 1995
182 Wasserbauliche Mitteilungen Die Elbe - Wasserstrasse und Auenlandschaft   Institut fur Wasserbau und Technische Hydromechanik 1993
183 Wasserbauliche Mitteilungen Wasserkraft und Umwelt   Institut fur Wasserbau und Technische Hydromechanik 1994
184 Landesentwicklung und Umweltschutz im Donauraum Karl Ruppert Sudosteuropa aktuell 6 1989
185 Die Interessen der Anliegerstaaten am Rhein-Main-Donau-Kanal Werner Gumpel Sudosteuropa aktuell 8 1990
186 Integration des bulgarichen Verkehrs in das europäische System   Sudosteuropa aktuell 16 1993
187 Der Donauverkehr: Moglichkeiten einer grenzubershreitenden Zusammenarbeit Werner Gumpel Sudosteuropa aktuell 21 1994
188 International Symposium on New Trends and Guidelines on Dam Safety Michal Lukáč, Dušan Abaffy, Ján Hummel, Vladimír Holčík   1999
189 Reservoirs Safety and the Enviroment   The British society 1994
190 Der Donauraum István Deák, Erhard Busek, Monika Glettler Zeitschrift des Institutes fur den Donauraum und Mitteleuropa 1995-1
191 Der Donauraum Bernd H. Kortschak Zeitschrift des Institutes fur den Donauraum und Mitteleuropa 1993-3
192 Der Donauraum Otto Urban Zeitschrift des Institutes fur den Donauraum und Mitteleuropa 1995-3
193 Der Donauraum Ladislav Lysák, Ivan Tirpák, Edit Bauer ... Zeitschrift des Institutes fur den Donauraum und Mitteleuropa #####
194 Der Donauraum Felix Ermacora Zeitschrift des Institutes fur den Donauraum und Mitteleuropa 1970
195 Der Donauraum Jarbuch fur Donauraum-Forschung - 26.Jahrgang Amelthea-Verlag 1981
196 Mitteilungen - Institut fur wassrwirtschaft, hydrologie und landwirtschaftlichen Wasserbau... kolektív heft 74 1991
197 Mitteilungen - Nutzwertanalytische Angätze zur Planungsunterstutzung und Projektbewertung Walter Pflugner heft 19 1989
198 Mitteilungen -  Lokale Gerinneaufweitung.. Benno Zarn 118 1992
199 Mitteilungen - Sedimenthaushalt und Stabilitat von Flubauten Martin Jäggi 119 1992
200 IHI-Schriften Kurt Biedenkopf   1998
201 Hydrology proceedings   Walter rePflugner  
202 Report on Environmental Policy  Bulletin 43 EDU 1991
203 Report on Environmental Policy  Bulletin 43 EDU 1991
204 Sudosteuropa Mitteilungen     1991/nr.1
205 Tagungsband Schiffahrtsstrasse und Energiespender Donau Viktor Klima   1992
206 XXI. Priehradné dni Piešťany 1986 Zborník č. 2 ČS VTS - SÚV Vodohospodárskej spoločnosti 1986
207 Hydro-turbo 1987 I. - konferencia Kolektív učastníkov   1987
208 Hydro-turbo 1987 I. - konferencia Kolektív učastníkov   1987
209 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 2/95 1995
210 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 3/95 1995
211 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 1/96 1996
212 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 3/96 1996
213 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 2/97 1997
214 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 3/97 1997
215 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 1/98 1998
216 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 2/98 1998
217 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 3/98 1998
218 Spravodajca Slovenskej Vodohospodárskej spoločnosti Výkonný výbor SVHS Informácie č. 1/99 1999
219 Vodárenská nádrž 5/2 Jordán Ing. Ladislav Votruba a kol. Městský národní výbor Tábor 1988
220 XXIX. Přehradní dny 2004 8.-10. 6. 2004 České Budejovice   Český přehradní výbor 2004
221 XXIX. Přehradní dny 2004 8.-10. 6. 2004 České Budejovice Sborník - svazek 1 Český přehradní výbor 2004
222 XXIX. Přehradní dny 2004 8.-10. 6. 2004 České Budejovice Sborník - svazek 2 Český přehradní výbor 2004
223 XXIX. Přehradní dny 2004 8.-10. 6. 2004 České Budejovice Sborník - svazek 3 Český přehradní výbor 2004
224 XXIX. Přehradní dny 2004 8.-10. 6. 2004 České Budejovice Sborník - svazek 4 Český přehradní výbor 2004
225 Přehradní dny 2000 XX. medzinárodní přehradní kongres BEIJING 2000 Povodí Odry a.s. - sborník Český přehradní výbor 2000
226 Přehradní dny 2000 XX. medzinárodní přehradní kongres BEIJING 2000 Povodí Ohře a.s.  - přehled příspěvkú a jejich obsah Český přehradní výbor 2000
227 Přehradní dny 2000 XX. medzinárodní přehradní kongres BEIJING 2000 Povodí Ohře a.s.  - podklady pro exkurze Český přehradní výbor 2000
228 Přehradní dny 2000 XX. medzinárodní přehradní kongres BEIJING 2000 Povodí Ohře a.s.  - seznam účastníku konference Český přehradní výbor 2000
229 Přehradní dny 2000 XX. medzinárodní přehradní kongres BEIJING 2000 Povodí Ohře a.s.  - program konference Český přehradní výbor 2000
230 Dunaj - tepna Európy 97 Zborník z medzinárodnej konferencie + separát Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o. 1997
231 Defektoskopia 2007 Zborník z konfernecie Kolektív 2007
232 Akú vodu pijeme ? Ing. Elena Buchlerová, PhD., Ing. Margita Slovinská VÚVH 2004
233 Rozvoj energetiky na území hlavného mesta SR Bratislavy Kolektív učastníkov Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o. 1996
234 Zmluva medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke SVD G-N   ČSSR, MĽR 1997
235 Rád odpovedám... Ing. Július Binder AFA reklamno-propagačná agentúra  1997
236 Vplyv hydroenergetických diel na prírodné a životné prostredia Ing. Blažej Náther VÚVH 1992
237 Přehradní dny 1996   Český přehradní výbor 1996
238 Benefits of and cecerns about dams case studies Turfan M. ICOLD 1999
239 Dam foundations problems and solutions Turfan M. ICOLD 1999
240 Dam Safety L. Berga A.A.Balkema - 1 1998
241 Dam Safety L. Berga A.A.Balkema - 2 1998
242 Proceedings International Symposium on Concrete Faced Rockfill Dams   CFRD 2000
243 Proceedings International Conference of Hydropower 98   CSHEE 1998
244 Staatlichen Amt fur Wasser - und Abfallwirtschaft Mainz Ein Zenterarium 1895-1995   1995
245 Hundred years of the hydrological service in Hungary Károly Stelczer   1986
246 Biopolitics the bio-environment International Sakharov Festival   1994
247 Twenty-first congress on large dams I. diel CIGB ICOLD 2003
248 Twenty-first congress on large dams II. diel CIGB ICOLD 2003
249 Twenty-first congress on large dams III. diel CIGB ICOLD 2003
250 Twenty-first congress on large dams IV. diel CIGB ICOLD 2003
251 Seventeenth congress onilarge dams I. diel CIGB ICOLD 1991
252 Seventeenth congress onilarge dams II. diel CIGB ICOLD 1991
253 Seventeenth congress onilarge dams III. diel CIGB ICOLD 1991
254 Seventeenth congress onilarge dams IV. diel CIGB ICOLD 1991
255 Seventeenth congress onilarge dams V. diel CIGB ICOLD 1991
256 Twenty-second congress on large dams I. diel Barcelona - Spain CIGB ICOLD 2006
257 Twenty-second congress on large dams II. diel Barcelona - Spain CIGB ICOLD 2006
258 Twenty-second congress on large dams III. diel Barcelona - Spain CIGB ICOLD 2006
259 Twenty-second congress on large dams IV. diel Barcelona - Spain CIGB ICOLD 2006
260 Nineteenth congress on large dams I. diel Florence Italy CIGB ICOLD 1997
261 Nineteenth congress on large dams II. diel Florence Italy CIGB ICOLD 1997
262 Nineteenth congress on large dams III. diel Florence Italy CIGB ICOLD 1997
263 Nineteenth congress on large dams IV. diel Florence Italy CIGB ICOLD 1997
264 Nineteenth congress on large dams V. diel Florence Italy CIGB ICOLD 1997
265 Neuvieme congres des grands barrages VI. diel Istanbul Turkey CIGB ICOLD 1967
266 Twentieth congress on large dams I. diel Beijing - China CIGB ICOLD 2000
267 Twentieth congress on large dams II. diel Beijing - China CIGB ICOLD 2000
268 Twentieth congress on large dams III. diel Beijing - China CIGB ICOLD 2000
269 Twentieth congress on large dams IV. diel Beijing - China CIGB ICOLD 2000
270 Twentieth congress on large dams V. diel Beijing - China CIGB ICOLD 2000